Monday, September 24, 2007

Mordechaj Anilewicz monument אנדרטת מרדכי אנילביץ'

עוברים את נהר הבוג לכיוון צפ'-מז'. משמאל רחוב ברק יוסלביץ' Berka Joselewicza ובו שורת עצים ולמרגלותיה, אנדרטה קטנה לזכרו של מרדכי אנילביץ' במקום שבו עמד בית משפחת אמו ציריל זלדמן ובו נולד.

האנדרטה הוצבה בשנת 2003 במלאת 60 שנה למרד גטו וורשה, בחסות ועד ההנצחה של עירית וישקוב ועליה כתוב בעברית, פולנית ואנגלית:

זכור ימות עולם בינות שנות דור

במקום זה עמד

הבית בו גר

מרדכי

אנילביץ'

תרע"ט-תש"ג

יליד וישקוב

מפקד המרד בגטו וורשה

לרגל שישים שנה למותו ועד עיריית וישקוב

מרדכי אנילביץ' Mordechaj Anielewicz נולד בשנת 1919 להוריו ציריל לבית זלדמן ולאביו אברהם אנילביץ'.
ערב מלחמת העולם הראשונה ועם התפוררות הקיסרות האוסטרו-הונגרית, הגיעו בני משפחת אנילביץ' לוישקוב Wyszkόw כפליטים מגליציה ושם בעיירה, הכיר אברהם אנילביץ' את ציריל זלדמן. הזוג התאהב ונישא תקופה קצרה לפני תום המלחמה. לאחר נישואיהם, עבר הזוג הצעיר ביחד עם משפחתו של אברהם לוורשה. בתום המלחמה, עם היווסדו של צבא פולין העצמאית, גויס אברהם לצבא בעוד שציריל בחודשי הריונה הראשונים, חזרה לוישקוב עד ללידה.
ציריל שהתה בוישקוב Wyszkόw מספר חודשים עד לידתו של מרדכי בנה בכורה בשנת 1919. לאחר הלידה, ציריל חזרה עם מרדכי לוורשה, אברהם השתחרר מהצבא והם קבעו את ביתם בשכונת פובישלה שעל גדות נהר הויסלה ברחוב סולץ 113 ובשכונת עוני זאת, היה בית גידולו של מרדכי אנילביץ'.
מרדכי גדל, היה תקופה מסוימת חבר בתנועת 'בית'ר', פרש ממנה ועבר לתנועת 'השומר הצעיר' והיה מבין מנהיגיה. בפרוץ מלחמת העולם השנייה, נדד מזרחה במטרה לעלות לארץ ישראל, לא הצליח, היה בכלא, הגיע לוילנה ובאביב 1940, חזר בשליחות תנועתו לורשה.
בקיץ 1942, עם היווסדו של ארגון א.י.ל, הסתובב בזגלמביה ועורר את הנוער ללחימה. לאחר האקציה הגדולה חזר לוורשה ומונה למפקד א.י.ל ולראש המחלקה הארגונית.
במרד ינואר 1943, בדרך לאומשלאגפלץ לחם בראש פלוגתו בפינת הרחובות זמנהוף וניסקה, חבריו נפלו בקרב והוא ניצל יחידי מידי הגרמנים. היה מפקד הגטו המרכזי עד מרץ 1943, פעיל בוועד התיאום ובוועד היהודי הלאומי.
במרד גטו וורשה לאחר שמקום המפקדה במילא 29 עלה באש, הגיע עם מפקדת א.י.ל לבונקר במילא 18, שם מצא את מותו ב 8.5.1943 ביחד עם יותר ממאה לוחמים.
בן 24 היה במותו.

1 comment:

Masha Goldfinger said...

ראיתי את האנדרטה הזאת כשעשיתי את המסע בתור נערה.
יש משהו במפה של פולין והסיפורים האלה שלא מאפשרים לשמור על אדישות (ובחיי שניסיתי). הוא נשמע כמו בחור אמיץ.