Monday, September 24, 2007

Wyszkόw וישקוב

העיירה וישקוב Wyszków שוכנת כ 60 ק'מ צפ'-מז' לוורשה על כביש E67 וורשה-ביאליסטוק ועל גדות נהר הבוג Bug.
העיירה בירת נפת וישקוב Wyszków שבמחוז מזוביה Masovia.
המידע הראשון על הכפר וישקוב הנו משנת 1203. הכפר התפתח לעיירה בשנת 1506. כעבור 150 שנה במחצית השנייה של המאה ה – 17 במלחמת פולין – שוודיה, העיירה נהרסה ואבדה את חשיבותה כבירת הנפה. התפתחותה הואצה בסוף מאה ה – 19 עם התפתחות תהליכי התיעוש ובניית מסילת הברזל פילווה – טלוש – אוסטרולנקה שעל גדות נהר הנרב בשנת 1897.
מידע על קהילה יהודית בוישקוב קיים מאז המאה ה - 18. ערב מלחמת העולם השנייה מנתה קהילת יהודי וישקוב כ 4500 נפש והיוותה כ 50% מכלל אוכלוסיית העיר שמנתה אז 9000 נפש. בתום המלחמה לא נותר בה אף לא יהודי אחד.

No comments: